Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

powrót do strony startowej

Koszyk na zakupy:

Ilość towarów: 0
Cena towarów: 0.00 PLN

Opróżnij koszyk
Pokaż koszyk        Zapłać

Porównywarka:

Brak towarów

Zobacz porównanie

Regulamin:

drukuj

Regulamin Sklepu Internetowego funkcjonującego pod adresem:microman-bb.pl

§1

Właścicielem Sklepu Internetowego microman-bb.pl jest firma Centrum Komputerowe "Microman" z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Jesionowa 13 , NIP 547-109-99-05, Regon 070720240, tel 33 816-53-21 w dalszej części regulaminu zwanej Sklepem Internetowym lub microman-bb.pl

§2

Sklep Internetowy microman-bb.pl prowadzi sprzedaż internetową, jednakże jest możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

§3

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,zwana dalej Konsumentem
2. każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem

§4

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie, oraz aktywacja  przez Kupującego,(zarówno

Konsument, jaki Klient), formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

§5

1.Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego microman-bb.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych microman-bb.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta oraz po potwierdzeniu przez operatora sklepu mailem  przyjęcie zamówienia do realizacji, zastrzegamy jednak mozliwość zmian w przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie.

§6

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

§7

1. Dowodem sprzedaży w Sklepie Internetowym jest faktura VAT, lub paragon fiskalny. W niektórych przypadkach faktury mogą być przesyłane pocztą w ciągu 2 tygodni od momentu realizacji zamówienia.
2. Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystania z następujących form płatności za zakupione produkty:
a. PRZELEW (PRZEDPŁATA) - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą wartości towaru i kosztów jego transportu.
b. ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej Kupujący przy odbieraniu przesyłki zapłaci kwotę będącą sumą wartości towaru oraz kosztów jego transportu określonych w cenniku transportu.

c. Płatność kartą płatniczą w systemie Dotpay

d. RATY – płatność odbywa się za pośrednictwem firmy ratalnej-pole Santander Konsumer Bank


Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 100, Poz. 1081).
Po dokonaniu zamówienia z opcją sprzedaży ratalnej uruchamiamy procedurę ratalną, jest ona zgodna z procedurą "przedpłata na konto", z tym że realizację zamówienia rozpoczynamy w momencie akceptacji przez bank umowy kredytowej.
Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma z banku dokumentów potwierdzających przyznanie kredytu.
Uwaga !
Sklep internetowy microman-bb.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem – w przypadku niektórych asortymentów czy wysokości zakupów.

§8

Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu kilku dni (zazwyczaj są to 2-4 dni robocze) od chwili potwierdzenia realizacji zamówienia i jest uzależniona od wielu czynników takich jak; forma płatności, oczekiwanie na przelew, dostepność towaru, brak możliwości komunikacji z klientem.

Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

§9

Sklep Internetowy microman-bb.pl może anulować zamówienie, jeżeli:
1. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność.
2. W wyniku braku możliwości komunikacji z Kupującym.
3. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, firma  zwraca ją Kupującemu.
4. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Biuro Obsługi Klienta wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego

§10

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie microman-bb.pl są przetwarzane przez Sklep Internetowy w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§11

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Sklepu Internetowego microman-bb.pl przewóz towarów do Klientów.
2. Kupujący obciążany jest kosztami transportu z którymi może zapoznać się w cenniku transportu lub podczas wypełniania formularza zamówienia.
3. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awiza. Kurier wystawia drugie awizo wskazujące miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia drugiego awiza. Po 4 dniach następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący.
5. W przypadku dostawy kurierskiej na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia zawartości paczki pod kątem zgodności z zamówieniem oraz stanem fizycznym dostarczonego towaru (w obecności kuriera). Jest to warunek konieczny w przypadku jakiejkolwiek reklamacji czy to ilościowej czy jakościowej.
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
7. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także zobowiązać kuriera do sporządzenia protokołu szkodowego, zawierającego wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.
8. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

§12

Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§13

1. Po złożeniu zamówienia jest generowany automatycznie mail potwierdzający ten fakt. W tym mailu znajduje się link który należy aktywować (nacisnąć) w celu potwierdzenia.

2. Zamówienie powinno zostać potwierdzone w ciągu 5 dni kalendarzowych. Po upływie wskazanego terminu w przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie anulowane.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży

.
4. W przypadku towarów ze statusem "na zamówienie" termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.


5. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia przekracza 7 dni sklep internetowy microman-bb.pl zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, bądź anulowania zamówienia. Informacja taka zostanie przekazana Klientowi drogą mailową.
6. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość elektroniczna(z numerem konta bankowego dla przesyłek przedpłaconych, na które należy dokonać wpłaty należności za towar) potwierdzająca przyjęcie do realizacji.


7. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy sklepem internetowym microman-bb.pl, a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.

§14


1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i producentów

§15

1. Wszystkie sprzedawane towary objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy.  Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
2. Towar posiadający gwarancję sprzedawcy Centrum Komputerowe "Microman" Bielsko-Biała należy wysłać firmą kurierską na adres:Centrum Komputerowe "Microman" 43-300 Bielsko-Biała ul.Jesionowa 13. W tym celu prosimy skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego RMA. Numer RMA należy dopisać na liście przewozowym przesyłki w polu "instrukcje specjalne". Jedynie numer RMA widoczny na liście przewozowym umożliwi przyjęcie takiej przesyłki przez nasz serwis. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu internetowego microman-bb.pl.
3. Przy korzystaniu z gwarancji zewnętrznej Kupujący winien zgłosić się do Autoryzowanego Serwisu wskazanego przez podmiot udzielający gwarancji. Dane adresowe punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych, w innym przypadku taki adres zostaje przekazany przez Biuro Obsługi Klienta.

§16

Dotyczy sprzedaży osobom fizycznym,konsumentom, nie obejmuje sprzedaży dla podmiotów gospodarczych

                                                                                                Odstąpienie od umowy

 

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

2.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 

a.wiadomością e-mail, na adres sklep@microman-bb.pl

 

b. w formie pisemnej, na adres Centrum Komputerowe „Microman” 43-300 Bielsko-Biała ul.Jesionowa 13

 

3.Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 

4.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

5.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

a .o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

 opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

6.W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

10.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

11.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Adres do zwrotu towaru: Centrum Komputerowe „Microman” 43-300 Bielsko-Biała ul. Jesionowa 13

 

                                                                                      Gwarancje i reklamacje

 

1.Każdy towar zakupiony w sklepie microman-bb.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta

 

2.W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

 

a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również

na stronie internetowej microman-bb.pl

 

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego .Wstawić link do formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu microman-bb.pl. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep microman-bb.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep microman-bb.pl albo sklep  nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep microman-bb.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep microman-bb.pl

 

 

§17

Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym microman-bb.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

O firmie Kontakt Regulamin Wysyłka Serwis Foto & Wideo Usługi Ksero Dla edukacji Gdzie jesteśmy?

Firma Microman Bielsko-Biała zajmująca się obsługą informatyczna przedsiębiorstw i osób indywidualnych oferuje komputery, urządzenia audio, VideoDekodery, akcesoria fotograficzne, pamięci do aparatów, kasy i drukarki fiskalne, materiały eksploatacyjne, tusze, tonery, taśmy, drukarki igłowe, papier komputerowy, papier ksero, papier do kas fiskalnych,papier termiczny, środki czyszczące, multimedia, zestawy głośnikowe, słuchawki z mikrofonem, nawigacja GPS Samochodowa, notebooki, netbooki,nośniki CD, nośniki DVD, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe,peryferia, drukarki atramentowe, skanery, podzespoły komputerowe, nagrywarki DVD i blue-ray, projektory Optoma, sprzęt RTV, telewizory LCD.